Pass ersätts av ”Nationellt ID-kort” inom EU

Passet blir obsolet i sommar! Nu räcker det med ett särskilt ID-kort
Passet blir obsolet i sommar! Nu räcker det med ett särskilt ID-kort för att resa inom EU.

För resor utanför EU kommer du fortfarande att behöva ett pass, men från och med 1 juli 2015 kommer det inte att behövas inom EU. Det räcker då att ha med sig ett nationellt ID-kort för att bevisa vem du är.

Från och med i sommar kan du alltså resa till Cypern, Krotatien och England (samt övriga EU-länder som inte ingår i det så kallade Schengen-samarbetet) utan att ta med dig ett svenskt pass. Fortfarande måste du dock kunna visa att du är svensk vilket gör att du måste kunna visa upp en godkänd id-handling.

Syftet med förslaget är att det ska bli enklare och mer praktiskt att resa inom Europeiska unionen.

Det är dock viktigt att notera att ditt körkort inte är ett godkänt ”Nationellt ID-kort”. Körkortet gäller bara som legitimation innanför Sveriges gränser. Ett nationellt ID-kort ansöker du om hos Polisen och du måste personligen komma till passexpeditionen. Du kan inte använda ett eget foto, utan du blir fotograferad på plats hos polisen.

I skrivande stund kostar det 400 kronor att skaffa ett godkänt ID-kort och det tar i normalfallet ca 5 arbetsdagar att få det utfärdat. Ett nationellt ID-kort är giltigt i fem år.

Kommentarerna är stängda för denna post.