När är industrisemestern 2022?

Industrisemester? Vad är det egentligen?
Industrisemester? Vad är det egentligen?

Ja, det är faktiskt inte en helt enkel fråga att besvara. Industrisemestern är egentligen ett förlegat uttryck, men vi brukar fortfarande använda begreppet för de veckor då de flesta har semester. För 2022 lär vecka 28-31, alltså den 11 juli till den 7 augusti motsvara det vi förr kallade industrisemestern.

För bara några år sedan var industrisemester ett vedertaget begrepp. Det var de fyra veckor då de flesta fabrikerna helt enkelt stängde igen sin fabrik och de anställda fick sin sommarsemester. Industrisemestern låg vanligtvis i juli månad.

Industrisemester

2014: Vecka 28-31 (7 juli-4 augusti)

2015: Vecka 28-31 (6 juli-3 augusti)

2016: Vecka 28-31 (11 juli-7 augusti)

2017: Vecka 28-31 (10 juli-6 augusti)

2018: Vecka 28-31 (9 juli-4 augusti)

2019: Vecka 28-31 (8 juli-3 augusti)

2020: Vecka 28-31 (6 juli-2 augusti)

2021: Vecka 28-31 (12 juli-8 augusti)

2022: Vecka 28-31 (11 juli-7 augusti)

Idag är företagen mer flexibla och lägger semestern där det passar bäst för verksamheten. Många företag stänger inte ner helt under semestern utan man löser bemanningen under sommaren genom att ha två semesterperioder. Det brukar innebära att de anställda får antingen tidig eller sen semester. För företaget innebär det sex till åtta veckor då verksamheten går med begränsad fart, istället för alternativet – att helt stänga i fyra veckor.

Den mer flexibla arbetsmarknaden som finns idag sätter också individens önskemål och behov mer i centrum. Det är ju inte säkert att alla vill ha fyra semesterveckor i juli, utan man kanske hellre vill spara en vecka till en höstresa eller liknande. För de flesta arbetsgivare är det viktigt att möta upp behoven hos sina anställda. Man har inte råd att göra sig impopulär på samma sätt som man kanske gjorde förr, då det var helt och hållet företagets behov som styrde.

Enligt gällande avtal har de allra flesta rätt till tre veckors sammanhängande semester varje år. I regel har du 25 semesterdagar som du kan ta ut i ledighet per år, men det kan variera lite beroende på i vilken bransch du arbetar i och hur gammal du är. Jobbar du inom kommun och landsting får du till exempel sex extra semesterdagar per år från och med att du fyller 40 år.

Kommentarerna är stängda för denna post.